Historia kręglarstwa w Gostyniu oraz Klubu Sportowego „Start” Gostyń

Historia kręglarstwa w Gostyniu

Najstarsi mieszkańcy Gostynia twierdzą, że „ … kręgle w Gostyniu były zawsze”. Trudno zresztą aby było inaczej, jeśli według historyków gra ta należała do najpopularniejszych.

Pierwsze udokumentowane informacje dotyczą co prawda Ponieca. Na mocy statutu z początku XVIII wieku Andrzej Mielżyński przydzielił Bractwu Strzeleckiemu w Poniecu teren obok strzelnicy, o wymiarach 35 x 12 łokci, na nową kręgielnię. Najstarsza, potwierdzona źródłowo wiadomość o kulaniu do kręgli podczas zawodów strzeleckich pochodzi właśnie z Ponieca. Statut nadany bractwu przez Krzysztofa Uryga w roku 1687 postanawiał, że: „przy kręglach ma każdy zakład być dozwolony”. Świadczyło to o tym, że gra w kręgle była nie tylko popularną rozrywką, ale równocześnie jedną z form rozpowszechnionego hazardu.

W czasie strzelania wszyscy bracia mieli obowiązek przebywać na terenie celostatu. Dla wypełnienia czasu oczekiwania na kolejkę strzelań organizowano dla nich różne imprezy. Do najbardziej ulubionych należała gra w kręgle. Ze szczególnym zamiłowaniem uprawiano ją w Krakowie i na terenie Wielkopolski, zwłaszcza w Bojanowie, Gostyniu, Kościanie, Lesznie Wlkp., Śmiglu, Śremie, Poniecu i Zdunach.

Trudno stwierdzić kiedy w Gostyniu powstało pierwsze koło kręglarskie. Jednak jak stwierdził prezes Poznańskiego Związku Kręglarzy – Antoni Jasiak – w Wielkopolsce istniały w latach 1915 – 1922, jak naliczył osobiście, aż 262 kręgielnie. Można więc śmiało przyjąć, że w owym czasie, w każdym miasteczku istniały kręgielnie, a w większości z nich koła kręglarskie.

Po odrodzeniu się Polski w latach dwudziestych powstały polskie kluby kręglarskie. Wśród wymienionych przez J. Wowera, pierwszego prezesa polskiego związku Klubów kręglarskich w jego książce z 1952 r. pt. Kręglarstwo, na jednym z pierwszych miejsc można znaleźć Klub Kręglarski „Senior” z Gostynia.

Do silnych ośrodków w Wielkopolsce, sięgającego tradycjami do czasu działalności bractwa kurkowego, należał Gostyń Poznański. W 1922 r. został zorganizowany w Gostyniu klub kręglarski. Warunki ku temu były znakomite, gdyż niemal przy każdej z restauracji funkcjonowała kręgielnia. Ogółem, jak się doliczono, wybudowano ich czternaście, choć do końca lat trzydziestych pozostały zaledwie trzy. Powstałemu klubowi nadano nazwę – Klub Kręglarzy „Senior”. W dniu 27.07.1924 r. uczestniczył on w pierwszym turnieju o puchar przechodni KK „Strzała” w Poznaniu. Prezentował już niezły poziom i na 13 startujących klubów zajął czwarte miejsce. W 1925 r. należał do Polskiego Związku Klubów Kręglarskich i aktywnie uczestniczył w jego życiu sportowym. Wraz z upadkiem PZKK zakończyły się jednak kontakty kręglarzy gostyńskich z Poznaniem i do 1939 r. ograniczano się wyłącznie do zawodów wewnątrzklubowych i urozmaiconego życia towarzyskiego. Klub zmienił prawdopodobnie nazwę, gdyż w 1936 r. spotkał się z KS „Pogoń” Środa Wlkp., występując jako Klub Kręglarzy „Dziewiątka” Gostyń. Grano również w kręgle, ale wyłącznie towarzysko, w utworzonym w 1923 r. Klubie Sportowym „Kania”, znanym dziś głównie z posiadania sekcji piłki nożnej.

Koniec lat czterdziestych i początek pięćdziesiątych to bujny rozkwit życia kręglarskiego w mieście Gostyniu. Działało w tym czasie aż siedem klubów, które miały bardziej charakter towarzyski niż sportowy. Jednak i one współzawodniczyły o miano najlepszego, ale żywot wielu z nich był krótkotrwały.

Dwa mecze z drużynami poznańskimi rozegrał KK „9” Gostyń, obydwa przegrywając. Uwzględniając, że KK „Olimpia” i inne kluby poznańskie rozegrały co najmniej po 1- 2 spotkań, łącznie w ciągu 1946 r. rozegrano aż około 30 meczy międzyklubowych.

Bardzo popularne były turnieje nazwane „kulaniem o premie”. Przynosiły one, wobec fundowania nagród przez firmy i osoby prywatne, niezły dochód przeznaczany na dalszą działalność klubu. Turnieje takie zorganizowała „Polonia” Leszno po odgruzowaniu i remoncie kręgielni w dniu 6.06.1946 r. i w spotkaniu z „9” Gostyń (7.12.1946), a także 1 Obywatelski Klub Kręglarzy w Śmiglu (10.11.1946).

Wydarzeniem sportowym roku 1946 był zorganizowany przez KK „Polonia” Poznań wielki turniej, który trwał aż dwa tygodnie (8 – 21.07). Zawody szeroko omawiała prasa poznańska zauważając, że „turniej ten był nie tylko doskonałym probierzem sił poszczególnych poznańskich klubów kręglarskich, ale i doskonałą propagandą tej dziedziny sportu. Impreza cieszyła się niezwykłym zainteresowaniem nie tylko zrzeszonych kręglarzy, ale i społeczeństwa i kupiectwa poznańskiego, które ofiarowało niezwykle liczne i cenne nagrody dla uczestników turnieju”. W czasie turnieju w ciągu 117 godzin „wykulano” ponad 1500 serii po 4 rzuty każda, czyli łącznie ponad 6000 rzutów. W turnieju udział wzięło 183 zawodników, w tym 25 pań, z następujących klubów: „Polonia”, ”Rzut Oka”, HCP, „Olimpia”, „Legia”, „Warta”, Wielkopolski Klub Kręglarzy, „Merkur”, „Czarna Kula” z Poznania oraz KK „9” Gostyń. W konkurencji pań zwyciężył Głowacka przed Szramówną, a w grupie kręglarzy niestowarzyszonych zwyciężył Henryk Nowak z Szamotuł przed Henrykiem i Bronisławem Szramą. W konkurencji mężczyzn aż czterech zawodników uzyskało po 36 pkt (cztery dziewiątki!). Po dodatkowej rozgrywce I miejsce zdobył Felicjan Grygiel („Polonia”) przed Pysznym („Rzut Oka”), F. Beszterdą (Olimpia”) i Łucjanem Żelaznym („Rzut Oka”). W konkurencji zespołowej najlepszą okazała się drużyna KK „Polonia” pozostawiając za sobą KK „Rzut Ok.” i KK „Olimpia” Zysk z imprezy przekazano władzom miasta na odbudowę poznańskiego ratusza.

Nie tylko kluby poznańskie urządzały „kulania premie” na szczytne cele. Imprezy takie przeprowadziły 07.12.1946 roku KK „9”Gostyń – na pomoc zimową i odbudowę budynków mieszkalnych, a następnie na powodzian. Obywatelski Klub Kręglarzy w Śmiglu (zał. 1929 r.) wznowił swą działalność przedwojenną jesienią 1946 r. na kręgielni w hotelu Nowaka, przy ul. Św. Wita organizując „wielkie premiowe kulanie” z udziałem kręglarzy z Gostynia.

Pod koniec 1945 r. wznowił działalność Klub Sportowy „Polonia” Leszno Wlkp. Po odgruzowaniu kręgielni w piwnicach w Hotelu Polskim przystąpiono pod kierownictwem Zygmunta Bałdowskiego i Franciszka Józefowicza do działalności sportowej. W dniu 15.04.1946 r. reaktywowano także działalność przedwojennego Klubu Kręglarzy „Merkur”. Na jego czele stanął kupiec Józef Chojnacki. Obydwa kluby nawiązały kontakt z kręglarzami Gostynia.

Śremski Klub Sportowy reaktywował swą działalność dopiero 02.10.1947 r. Przyczyną tak późnego powrotu do działalności sportowej była konieczność odbudowania poważnie zniszczonego działaniami wojennymi obiektu. Nowy zarząd pod kierunkiem Zygmunta Nowakowskiego doprowadził do kapitalnego remontu obiektu i torów, które uroczyście oddano do użytku 09.05.1948 r. W następnym roku kręglarze śremscy nawiązali kontakt z KK „9” Gostyń, z którym odtąd corocznie rozgrywali mecze towarzyskie.

Rok 1947 był niezwykle bogaty w życie sportowe kręglarzy i nie spodziewano się nadciągających kłopotów. Rozegrano w nim co najmniej 32 mecze towarzyskie. Z okazji 35 – lecia klubu ”wielkie premiowe kulanie” zorganizowała „Polonia” Leszno. W październiku (30.09.1947 r.) takie zawody zorganizował też Obywatelski Klub Kręglarzy w Śmiglu, zapraszając do udziału kręglarzy Gostynia, Leszna i Kościana. Z inicjatywy KK „9” w Gostyniu odbył się trójmecz kręglarski Wygrała go drużynowo „9”, pokonując KK „Grom” i KK „Zryw”. Indywidualnie triumfował S. Ślusarek („9”).

W roku 1950 rozpoczęły się pierwsze działania związane z utworzeniem SKS Start Gostyń.

Spore zamieszanie wprowadziły poważne zmiany w sportowym ruchu związkowym pod koniec 1950 r. Polegały one na rozwiązaniu dotychczasowych klubów sportowych i przekształceniu ich w koła sportowe przy zakładach pracy. Idea kół generalnie nie zdała egzaminu, gdyż były one tworzone mechanicznie, często bez odpowiednich warunków materialnych i kadrowych. Klub kręglarski w Śremie ratował się przynależnością do ZBOWiD-u (od 1952 r.), a następnie występował jako „Sparta” (od 1955 r.). KK „9” w Gostyniu w 1955 r. podporządkował się Towarzystwu Przyjaźni Polsko – Czechosłowackiej. Kręglarze Wielkopolski przejawiali więc w tym czasie dużo pomysłowości aby przetrwać i uratować swoją dyscyplinę.

W lutym GKKF sprawę uznania kręglarstwa przekazał do WKKF w Poznaniu z zaleceniem rozpatrzenia i zorganizowania sekcji kręglarskiej. Poznański WKKF, który w tym momencie otrzymał wolną rękę, powołał komisję celem opracowania wstępnego regulaminu sekcji. Doprowadziła ona do zebrania konstytucyjnego, które odbyło się w dniu 14.04.1956 r. w siedzibie WKKF w Poznaniu. Obecnych było 40 kręglarzy z Poznania 1 („Kolejarz” i „Stal-Warta”), Gostynia (LZS i „Start”), Leszna („Kolejarz”), Śmigla („Budowlani”) i Śremu („Sparta”).

Po Poznaniu najbogatsze życie kręglarskie w Wielkopolsce toczyło się w Gostyniu. W środowisku tym istniały żywe tradycje kręglarskie, szybko reaktywowały się przedwojenne kluby. Już w grudniu 1945 r. wybudowano nową, jednotorową kręgielnię w Rynku, a ponadto istniała sprzyjająca atmosfera dla sportu w mieście. Stąd już 24.07.1945 roku ostatni prezes przedwojennego klubu „Senior” (zał. 1921 r.), Antoni Grzymisławski zwołał zebranie reaktywujący klub, który przyjął nową nazwę KK „Dziewiątka” i został zarejestrowany 19.09.1945 r. Prezesami klubu byli kolejno: Antoni Grzymisławski (1945 – 1946), Zbigniew Jankiewicz (1947 i 1949 – 1955) i Marian Guliński (1948r.). Jeszcze tego samego roku zawiązała się Sekcja Kręglarska przy powstałym 15.12.1945 r. Kolejowym Klubie Sportowy, którego prezesem został Józef Konieczny (1945 – 1946), a następnie Marian Jagodziński (1947 – 1954). W 1946 r. kręglarze klubu przyjęli nazwę KK „Grom”, a w 1955 r. zostali włączeni do SKS „Start – Skóra”. Poprzez wystąpienie z klubu 20 członków w dniu 05.09.1957 r, reaktywowano KK „Grom”, który pod przewodnictwem Mariana Łagodzińskiego działał do 1962 roku. W ciągu pierwszego roku działalności kluby okrzepły organizacyjnie i nawiązały kontakty sportowe z kręglarzami Leszna, Poznania („Polonia”) i Śremu. Nowy zarząd KK „9” doprowadził w 1947 r. do tradycyjnych później trójmeczy o mistrzostwo miasta Gostynia. Na przełomie lat 1948/1949 powstał w Gostyniu kolejny klub kręglarski, zrzeszający urzędników skarbowych. Przyjął on nazwę KK „Skarbowiec”, w połowie 1950 r. zmienił nazwę na „Ogniwo”, aby w 1955 r, przyjąć nazwę „Sparta”. Działał niestety nieregularnie i w 1957 r. został zlikwidowany. Prezesem klubu był Adam Jasiewicz. Na początku lat pięćdziesiątych wystąpiło poważne osłabienie działalności klubów gostyńskich. Nie przetrwał tego okresu oparty o kupców KK „9”, kluby „Grom” i „Lechia”, przy czym kręglarze „Lechii” przeszli do LZS, a „Gromu” do KS „Start”. Ten ostatni powstał w 1953 r. i opierał swą działalność głównie o spółdzielczość pracy. Początkowo prowadził tylko sekcję kręglarską występując pod nazwą KK „Skóra”, a następnie KK „Start – Skóra”. Prezesem klubu był Franciszek Burzyński (1954 – 1957) a od 1958 r. Józef Zyber. F. Burzyński wraz z innymi członkami utworzonego Komitetu Budowy Kręgielni przyczynił się do powstania nowej dwutorowej kręgielni parkietowej. Fakt ten wpłynął na znaczne odrodzenie kręglarstwa gostyńskiego. W 1956 r. powstała Sekcja Kręglarska przy założonym w 1923 r. Klubie Sportowym „Kania”. W 1962 r. przejęła kręglarzy zlikwidowanego KK „Grom”, a już w 1964 r. zawiesiła bezpowrotnie swoją działalność. Liczba działających w Gostyniu, w omawianym okresie, klubów kręglarskich świadczy o wielkiej prężności tego ośrodka kręglarskiego. Znaczenie tego miasta dla rozwoju kręglarstwa w Wielkopolsce było duże. Wybudowana w 1957 r. nowa dwutorowa, parkietowa, kręgielnia w Gostyniu

Zmiany w strukturach polskiego sportu nie zostały w 1956 r. zakończone. Miały one przynieść kręglarstwu i innym sportom szansę reaktywowania organizacji związkowej. W lipcu 1956r., w wykonaniu dekretu rządowego ze stycznia, zostało wydane zarządzenie nr 190 prezesa Rady Ministrów ustalające zakres działań oraz skład i tryb powoływania komitetów kultury fizycznej przy prezydiach rad narodowych. W województwach zorganizowano narady aktywu sportowego poświęcone przedyskutowaniu zmian organizacyjnych w sporcie. Na naradę w Poznaniu, która odbyła się 13.12. 1956 r., zaproszono również przedstawiciela Sekcji Kręglarskiej WKKF. W następstwie tego, dnia 27 stycznia 1957r., w Gostyniu zwołano zebranie delegatów klubów kręglarskich dla omówienia sprawy ewentualnego reaktywowania Poznańskiego Związku Kręglarzy. Co do potrzeby reaktywowania Związku na drodze przekształcenia Sekcji Kręglarskiej WKKF nie było wśród kręglarzy żadnych rozbieżności, dyskutowano jedynie nad jego zasięgiem: czy miałby być ogólnopolskim czy tylko poznańskim. Zwyciężyła koncepcja reaktywowania Związku pod dawną nazwą, mimo że centralne władze sportowe przewidywały wariantowo tworzenie małych związków o zasięgu ogólnokrajowym podporządkowanych lokalnym komitetom kultury fizycznej. Utracono wówczas kolejną szansę utworzenia związku ogólnopolskiego. W efekcie narady gostyńskiej, dnia 28 kwietnia 1957r. na zebraniu w Poznaniu, podjęto uchwałę o likwidacji Sekcji Kręglarskiej WKKF i reaktywowaniu Poznańskiego Związku Kręglarzy. Sygnowało ją 18 delegatów z klubów: „Kolejarz – ZNTK” i „Warta” Poznań, „Start”, LZS i „Sparta” Gostyń, „Polonia” Leszno i Śremski Klub Sportowy. Zabrakło przedstawicieli „Lechii” Gostyń i „Pogoni” Śmigiel .

W dniu 5.09.1957 r. w Gostyniu, za sprawą Mariana Łagodzińskiego, reaktywował się Klub Kręglarzy „Grom”, którego dawni członkowie należeli do „Startu”. Nieco wcześniej (17.02.1957 r.) otwarto w tym mieście nową dwutorową kręgielnię (w miejscu dzisiejszej kręgielni).

W pierwszych latach reaktywowania PZK żaden z klubów i kręglarzy gostyńskich nie odgrywa czołowej roli w rozgrywkach sportowych. Dopiero w 1959 r. walczący w drugiej lidze Start awansuje do I ligi. Na sukcesy indywidualne trzeba było poczekać do 1964 r. kiedy to Grzegorz Pietraszewski został trzecim, a Stanisław Trybuś szóstym kręglarzem wielkopolski. Rok później Grzegorz Pietraszewski był piąty, a w 1968 r. sięgnął po tytuł mistrzowski. SKS Start Gostyń najwyższy poziom sportowy prezentował w latach 1973 – 1975.

W 1964 r. niemal uległa likwidacji Sekcja w LZS Gostyń, a kręglarze „Gromu”, po jego likwidacji, przeszli w 1962 r. do „Kani” Gostyń. W 1964 r. zawiesiła swą działalność sekcja kręglarska KS „Kania” Gostyń.

Ciekawą inicjatywą była Spartakiada Wildecka o puchar przechodni DKKFiT Poznań -Wilda. W spartakiadzie tej rozegrano pierwszy oficjalny w Wielkopolsce turniej na torach asfaltowych „Czarnej Kuli” (19.06.1964 r.). Tradycyjnie rozgrywano turnieje jubileuszowe, m.in. z okazji 10 – lecia „Startu” Gostyń i 35 – lecia „Pogonii” Śmigiel. Organizowano także turnieje dla niezrzeszonych.

Dalsza działalność kręglarska w Gostyniu znajduje się w opracowaniu Historia KS „Start” Gostyń.

Sporządził Marek Podyma na podstawie opracowania Grzegorza Cwojdzińskiego

 

 

Historia KS „Start” Gostyń

1950 r.

 • Na jednej z odpraw rocznych w 1950 r. Kierownik Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego w Gostyniu Franciszek Burzyński wystąpił z pomysłem utworzenia w Spółdzielni koła sportowego.

1951 r.

 • W lutym 1951 r. kilku entuzjastów gry w szachy stworzyło koło szachowe, które w początkowym okresie funkcjonowania koła działało najprężniej. Pracownicy w pełni amatorsko grali również w tenisa stołowego czy siatkówkę. Stan taki trwał do 1953 r.

1952 r.

 • Sekcja szachowa organizuje turnieje szachowe.

1953 r.

 • Z inicjatywy Mariana Wytykowskiego w dniu 14 kwietnia 1953 r. zwołane zostało w Spółdzielni Pracy Przemysłu Skórzanego w Gostyniu Walne Zgromadzenie Organizacyjne, którego głównym celem było powołanie do życia nowego koła sportowego w Gostyniu – Koła Sportowego „Start”. Postanowiono, że Koło poza działalnością w zakresie szachów, będzie prowadziło działalność również w innych dyscyplinach sportowych jak tenis stołowy, lekka atletyka. Koło finansowane było przez Spółdzielnię. Dzień ten należy przyjąć jako datę utworzenia Klubu.
 • W dniu 6 czerwca 1953 r. odbyło się pierwsze zaprotokołowane zebranie Zarządu Koła, w którym uczestniczyli jako przewodniczący Stefan Kręgielski, jako sekretarz Stanisław Ratajczak, Józef Zyber, jako sekcyjni: szachów Michał Janowski, tenisa stołowego Kazimierz Jezierski, lekkoatletyki i siatkówki Antoni Łasicki oraz jako kierownik organizacyjny Marian Wytykowski. Powołując się na zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni fundusz finansowy na działalność Koła postanowiono dokonać zakupu niezbędnego sprzętu sportowego. Młodzież zrzeszona w ZMP zobowiązała się do wybudowania boiska do siatkówki.
 • Marian Wytykowski został zobowiązany do załatwienia wszelkich formalności organizacyjnych, a przede wszystkim złożenia deklaracji w jednostce nadrzędnej Spółdzielni w Poznaniu. Koło w sezonie letnim organizowało zawody w piłce siatkowej z innymi zakładami pracy w Gostyniu.
 • Na kolejnym posiedzeniu Zarządu, w tym samym składzie, odbytym w dniu 29 sierpnia 1953 r. Kazimierz Jezierski poinformował Zarząd o utworzeniu  ośmioosobowej sekcji tenisa stołowego, a Marian Wytykowski o mistrzostwach szachowych, których organizatorem będzie „Start”.
 • W dniu 6 listopada 1953 r. Zarząd dyskutował na temat działań niezbędnych dla podniesienia poziomu sportowego.
 • Sekcja szachowa organizowała turnieje szachowe. Siatkarze rozgrywali mecze  towarzyskie z innymi zakładami pracy w Gostyniu. Rozegrano trzy mecze  z Mleczarnią w Gostyniu w tym jeden wygrany oraz jeden wygrany mecz z Zrzeszeniem Sportowym „Gwardia”. Organizowano również mecze wewnątrz Spółdzielni. Sekcja liczyła 15 zawodników.
 • Zorganizowano Sekcję tenisa stołowego, wewnątrz której utworzono dwie drużyny biorące udział w mistrzostwach powiatowych.
 • „Start” był organizatorem mistrzostw szachowych.
 • Zawodnicy Sekcji tenisa stołowego uczestniczyli w meczach w Borku i Poniecu.

1954 r.

 • W okresie do stycznia 1954 r. sekcja szachowa rozgrywała mecze szachowe z „Kolejarzem” Leszno i „Gwardią” Gostyń.
 • Wicemistrzem powiatu w tenisie stołowym został K. Majchrzak.

1955 r.

 • W dniu 9 września 1955 r. podjęto decyzję o powstaniu sekcji kręglarskiej.
 • Na Zarządzie w dniu 18 października 1955 r. Józef Zyber zdał relację dotyczącą pierwszych miesięcy działalności Sekcji kręglarskiej. Zarząd podjął decyzję o zgłoszeniu Sekcji do PKKF i Rady Okręgowej w Poznaniu.
 • W dniu 2 listopada 1955 r. Zarząd podjął decyzję o utworzeniu odrębnego konta dla Koła.
 • W tym czasie najaktywniej działała sekcja szachowa biorąca udział w rozgrywkach wojewódzkiej klasy C. Mistrzem powiatu został M. Krupski. Dwunastu zawodników wzięło udział w mistrzostwach miasta Gostynia.
 • Pierwsze zawody kręglarskie „Start” rozegrał z PSS Gostyń.

1956 r.

 • W dniu 25 stycznia 1956 r. odbyły się wybory Rady Koła. Przewodniczącym Rady Koła został Stefan Kręgielski, I Zastępcą Stanisław Zieliński ze Spółdzielni Metalowej, II Zastępcą Stanisław Zieliński ze Spółdzielni Stolarzy i zabawkarzy, sekretarzem Marian Wytykowski, skarbnikiem Józef Zyber. Do Rady weszły również Zofia Chuda i Helena Łysikowska.
 • W dniu 1 marca 1956 r. Koło objęło patronat nad drużyną tenisa stołowego Zrzeszenia Sportowego „Zryw” przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Gostyniu. Koło liczyło 83 członków.
 • 19 lipca 1956 r. Zarząd podjął uchwałę o przyjęciu do klubu 16 kręglarzy z zlikwidowanego klubu „Grom” Gostyń. Liczebność Koła wzrosła do 111 osób.
 • W sierpniu 1956 r. „Start” został gospodarzem kręgielni w Gostyniu. Na Zarządzie w dniu 27 sierpnia 1956 r. podjęto decyzję o konieczności przeprowadzenia remontu kręgielni. Zawodnicy na czas remontu brali udział w treningach w Śremie i Lesznie.
 • W dniu 24 września 1956 r. podjęto decyzję o dobudowaniu drugiego toru parkietowego  i zakupie jednego toru kręglarskiego, tablicy wyników i urządzenia do powrotu kul oraz siedmiu kul ze Żmigrodu. Rada podjęła uchwałę o utworzeniu komitetu rozbudowy kręgielni z trzech istniejących na terenie Gostynia Zrzeszeń tj. „Startu”, LZS i „Sparty” Gostyń. W komitecie nie uczestniczyła „Lechia” Gostyń.
 • Drużyna tenisa stołowego zgłoszona została do rozgrywek w klasie „C”. Trzech zawodników zgłoszono na indywidualne mistrzostwa powiatu gostyńskiego. Drużyna zajęła czwarte miejsce, a zawodnik Grześkowiak szóste miejsce.
 • Do rozgrywek drużynowych o mistrzostwo województwa poznańskiego zgłoszono trzy drużyny kręglarskie, które rozgrywały mecze z drużynami z Leszna, Śremu i Poznania.
 • Drużyna szachowa jako jedyna zgłoszona do mistrzostw powiatu gostyńskiego automatycznie zdobyła tytuł mistrza powiatu. Drużyna uczestniczyła w rozgrywkach w klasie „C”.
 • Pod koniec roku rozegrano klubowy turniej, któremu nadano nazwę „Królewskie”. Zwycięzca Władysław Biederman uzyskał tytuł „Króla 1956” i odznaczony został przechodnim łańcuchem  ufundowanym przez Franciszka Burzyńskiego.

1957 r.

 • Wielkim świętem dla Gostynia było otwarcie 17 stycznia 1957 r. nowo wybudowanej z inicjatywy działaczy SKS Start kręgielni dwutorowej parkietowej. Komitet budowy mógł zaprosić wszystkich kręglarzy  wielkopolski na otwarcie jednej z okazalszych kręgielni parkietowych. W tym roku na tym obiekcie rozegrano I Indywidualne Mistrzostwa PZK z udziałem 48 zawodników.
 • Czynności organizacyjne związane z przekształceniem koła w klub i jego rejestracją trwały przez kilka lat. Ostatecznie Rzemieślniczo-Spółdzielczy Kręglarski Klub Sportowy „Start” w Gostyniu zarejestrowany został przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w dniu 6 maja 1957 r.
 • Pierwszym Prezesem Klubu po jego zarejestrowaniu został wybrany Stanisław Burzyński, zastępcą prezesa Marian Łagodziński, sekretarzem Marian Wytykowski, skarbnikiem Stanisław Smektała, gospodarzem Antoni Pietraszewski, a kapitanem Jan Michalak. Do Zarządu włączono jako drugiego kapitana sportowego Józefa Zybera.
 • Członkami klubu byli w większości byli spółdzielcy i rzemieślnicy.
 • Klub początkowo działał na gruncie lokalnym i rywalizował z innymi klubami gostyńskimi – Gromem i Kanią Gostyń. Nawiązano także kontakty z klubami w innych miastach – Pleszewem, Kościanem czy Lesznem.
 • We wrześniu 1957 r. z klubu wykluczono byłych zawodników klubu „Grom’, którzy postanowili reaktywować działalność tego klubu. Jednocześnie w rozgrywkach ligowych pozostała tylko jedna drużyna „Startu”, która ukończyła rozgrywki na szóstym miejscu.
 • 27 grudnia 1957 r. Klub przystąpił do Poznańskiego Związku Kręglarzy.
 • Drużyna kręglarska zakończyła rozgrywki na 6 miejscu (z uwagi na odejście zawodników do reaktywowanego „Gromu” dwie drużyny wycofano z rozgrywek). Na zakończenie roku zorganizowano drugie „kulanie Królewskie”, którego zwycięzcą został Józef Zyber.

1958 r.

 • W dniu 30 kwietnia 1958 r. na Walnym Zgromadzeniu Członków prezesem „Startu” został wybrany Józef Zyber. Do Zarządu weszli: wiceprezes – Stanisław Jankowski, sekretarz – Marian Wytykowski, skarbnik – Stanisław Smektała, gospodarz – Antoni Pietraszewski i kapitan – Antoni Łasicki.
 • Rozegrany został czwórmecz KK „Grom” Gostyń (I liga), KK „Pogoń” Śmigiel (I liga), KK „Kania” Gostyń (II liga) i „Start” Gostyń, który zakończył się zwycięstwem „Startu” z wynikiem 3321 kręgli. Najlepszy wynik w Klubie uzyskał Stanisław Werwiński – 428 kręgli.
 • W grudniu rozegrano trzeci turniej „Królewskie”. Zwyciężył Stanisław Szczepaniak.

1959 r.

 • W pierwszych latach reaktywowania PZK żaden z klubów i kręglarzy gostyńskich nie odgrywa czołowej roli w rozgrywkach sportowych. Dopiero w 1959 r. walczący w drugiej lidze Start awansuje do I Ligi.
 • W czwartym turnieju „Królewskie” zwyciężył Pietraszewski (Antoni, Grzegorz ?)