Historia SGLK

HISTORIA STOWARZYSZENIA GOSTYŃSKA LIGA KRĘGLARSKA W GOSTYNIU

W 2001 r. utworzyła się nieformalna grupa kręglarzy amatorów zainteresowana organizowaniem zawodów amatorskich w Gostyniu oraz udziałem w takich zawodach odbywających się w innych miastach. Powoli dojrzewała myśl aby nadać grupie jakąś formę prawną.

W dniu 2 stycznia 2002 r. odbyło się spotkanie 20 osób, podczas którego podjęto decyzję o utworzeniu Stowarzyszenia Gostyńska Liga Kręglarska, przyjęto projekt Statutu Stowarzyszenia oraz wybrano Komitet Założycielski w składzie Marek Podyma, Maria Walkowiak, Jan Galusiński, Andrzej Twardowski i Tomasz Wasielewski. Przewodniczącym Komitetu został Marek Podyma. Komitet zobowiązany został do dokonania rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu.

Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń w dniu 23 kwietnia 2002 r.

W dniu 10 maja 2002 r. zwołane zostało Walne Zgromadzenie Członków, podczas którego dokonano wyboru Zarządu w składzie Marek Podyma – prezes, Jan Galusiński – wiceprezes, Maria Walkowiak – sekretarz, Małgorzata Pietrula – skarbnik i Andrzej Twardowski – członek Zarządu. Do Komisji rewizyjnej zostali wybrani Ewa Nawrocka – przewodnicząca, Roman Polniak – sekretarz i Tomasz Wasielewski – członek.

  • Z dniem 18 grudnia 2002 r. Stowarzyszenie zostało przyjęte w poczet członków Polskiego Związku Kręglarskiego.
  • W dniu 24 maja 2003 r. Rada Miejska w Gostyniu za całokształt działalności i wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu sportu przyznała Stowarzyszeniu „Laur Gostynia”.
  • W maju 2005 r. Stowarzyszenie było organizatorem Indywidualnego Pucharu Świata Juniorów Młodszych, podczas którego zwycięzcą wśród juniorów był zawodnik Polonii 1912 Leszno Przemysław Grzybowski.
  • W 2007 r. w związku z wzorową organizacją IPŚ Światowa Federacja Kręglarska powierzyła Stowarzyszeniu organizację Klubowego Pucharu Świata.

Zarząd w niezmienionym składzie funkcjonował do 2010 r., kiedy to Walne Zgromadzenie Członków dokonało dwóch zmian – w miejsce zmarłego Andrzeja Twardowskiego wybrano Bogusława Zagatę, a po rezygnacji Marii Walkowiak sekretarzem został Andrzej Zagata. Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie: Nawrocka Ewa, Violetta Kolendowicz i Zbigniew Klimański.

  • W latach 2005 – 2009 Marek Podyma był członkiem Zarządu Sekcji Kręglarstwa Klasycznego Polskiego Związku Kręglarskiego.

W dniu 15 lutego 2013 r. za aktywny udział w organizacji finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Stowarzyszenie otrzymało tytuł honorowy „Dobrego Anioła” Gostyńskich Finałów WOŚP.

W 2017 r. po zmianach personalnych jakie nastąpiły w Zarządzie KS „Start” w Gostyniu oba podmioty zaczęły prowadzić rozmowy dotyczące ewentualnego połączenia sił i dalszej wspólnej pracy.

  • W dniu 5 wrześniu 2018 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków podjęto decyzję o likwidacji Stowarzyszenia a na jego likwidatora wybrano Marka Podymę. Majątek Stowarzyszenia postanowiono przekazać do KS „Start” w Gostyniu. Stowarzyszenie zostało wykreślone z KRS w dniu 16 maja 2019 r.

Podczas swojej działalności Stowarzyszenie było organizatorem w latach 2002 do 2018 siedemnastu Memoriałów Józefa Zybera i Jarosława Sobierajskiego w obsadzie międzynarodowej, było inicjatorem rozegranych w latach 2002 – 2010 turniejów Miast, ponad dwudziestu edycji Gostyńskiej Ligi Kręglarskiej, Grand Prix GLK oraz innych turniejów.

  • Marek Podyma przez wiele lat był organizatorem Drużynowych i Indywidualnych Mistrzostw Polski Amatorów oraz Mistrzostw Polski Par i Mikstów Amatorów.

Zawodnicy Stowarzyszenia uczestniczyli w wielu turniejach organizowanych w Czechach w Bohuminie, Czeskiej Lipie, Hradec Kralove, Joblonecu, Kromeriż, Nachodfzie, Opawie, trebicu, Valasske Mezirici, Vrchlabi czy Trutnowie. Odnieśli wiele zwycięstw m.in. w Trebicu, HradecKralove czy Bohuminie.

  • W 2018 r. SGLK wzięło udział w Międzynarodowych Mistrzostwach Amatorów rozegranych w Ceskiej Trebovej z udziałem drużyn z Czech i Słowacji zajmując w nich drugie miejsce.

Informacje dotyczące sportowej działalności Stowarzyszenia znajdują się w odrębnych informacjach.